Bồn chứa thực phẩm

Trong ngành Composite, được chia rất nhiều loại nhựa khác nhau, loại để làm bồn chứa axit, loại để làm bể xử lý nước thải, loại dùng để làm bể nuôi trồng thủy sản, nhưng cao cấp nhất là dùng để làm bồn chứa thực phẩm. Liên hệ 0988 757 424 để được tư vấn

ĐẶT HÀNG NGAY 0988 757 424
Danh mục: